BEEFSTEAK

ҮХРИЙН ЗҮРЭМ

(шарах эсвэл хайрах байдлаар хоол болгох үхрийн махны зузаан зүсэм)