AUTOMATION

ЭЗЭЭГҮЙЧЛЭЛ

(оюуны болон биеийн хөдөлмөрийг хэмнэхийн тулд өөрөө ажилладаг тоног төхөөрөмж хэрэглэх нь)