AMBITION

ТЭМҮҮЛЭЛ

(амжилттай байх, ахиж дэвших гэсэн оргилуун хүсэл)