СYBERNETICS

СYBERNETICS, КИБЕРНЕТИКА – ЗАЛУУР ЗҮЙ

(тоног төхөөрөмж болон амьд зүйлсийн харилцаа ба эзээгүй хяналтын тогтолцооны шинжлэх ухаан)

Бусадтай хуваалцах: