СOMPUTER VIRUS

СOMPUTER VIRUS – ТООЦООЛУУРЫН ЯН

(тооцоолуурын хөтөлбөрт нуугдаж үйл ажиллагааг нь сарниулах томьёолбор)

Бусадтай хуваалцах: