СENSOR

СENSOR – ХЯНАМЖЛАГЧ

(мэдээ, хэвлэл, яралд зэргийг нийтэд үзүүлэхээс өмнө үзэл суртал, ёс суртахуун, аюулгүй байдал гэх мэт талаас нь нягталж үзэх албан тушаалтан)

Бусадтай хуваалцах: