ZOMBIE

ZOMBIE

БУГ

(шидээр амилсан үхдэл)

ZIGZAG

МУРИЛЗАГ

(баруун ба зүүн тийш ээлжлэн тахиралдаж буцах маягаар үргэлжлэх шугам, зураас, хөдөлгөөн, оёдол, хээ, бүтээц гэх мэт)

ZOOTECHNICIAN

АДГУУЛАГЧ

(мал, тэжээвэр амьтдыг хэрхэн өсгөх, тэжээх, үржүүлэх, ашиг шимийг нь хүртэхийг судлах хүн)

ZOOLOGIST

АМЬТАН СУДЛАГЧ

(амьтдын ангилал, тархалт, биеийн бүтэц ба үйл ажиллагааг судлах хүн)

ZIRCON

АЛТРАГ

(алтас, цахиур, хүчилтөрөгчөөс гадна зарим нэг цацраг идэвхит махбодиудын найрлагатай, өнгөгүй тунгалагаас авахуулаад алтан шар, улаан, хүрэн, ногоон зэрэг өнгөтэйгөөр орших эрдэс)

ZIRCONIUM

АЛТАС

(гялалзсан цагаан саарал өнгөтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

ZYGOTE

ЭВСЭЛ ҮР

(үр тогтсон өндгөн эс)

ZOOLOGY

АМЬТАН СУДЛАЛ

(амьтдын ангилал, тархалт, биеийн бүтэц ба үйл ажиллагааг судлах ухаан)

ZOOTECHNICS

АДГУУЛГА

(мал, тэжээвэр амьтдыг хэрхэн өсгөх, тэжээх, үржүүлэх, ашиг шимийг нь хүртэхийг судлах шинжлэх ухаан)

ZOO

АМЬТНЫ ХҮРЭЭЛЭН

(тор, цэцэрлэгт хүрээлэн гэх мэтэд голчлон зэрлэг амьтсыг хамгаалах, нийтэд үзүүлэх зорилгоор тэжээх газар)