WARD

WARD

АШЛУУР

(өвчтэй хүмүүсийн эмнэлэгт байрлах өрөө)

WREATH

ГӨРЛӨГ

(хүндэтгэл үзүүлж булш зэрэг дээр тавихаар цэцэг навчийг гол төлөв цагариг хэлбэр үүсгэн сүлжсэн нь)

WRAPPER

БООДОС

(хамгаалах зорилгоор хүнс дотор нь савласан, ороосон цаас, хуванцар гэх мэт)

WEBBED

НЭХЛЭГ

(нугас, мэлхий зэргийн хөлийн сарвууны хуруу хооронд арьстай болохыг заасан)

WHEEZE

УУХИЛАХ

(цээж давчдан дуу гаргаж амьсгалах)

WOK

ШАНАГАН ТОГОО

(ялангуяа хятад хоол болгоход хэрэглэдэг бариултай, тогоо хэлбэрийн сав)

WARRANT

ТОГТООЛ

(шүүгч, сахиулагч зэргийн цагдаад үйлдэл хийх эрх олгосон хууль ёсны бичиг баримт)

WEIGHT

ЖИН

(хэр хүнд болохын хэмжүүр)

WATER CHESTNUT

ТУУРАЙ ЗЭГС

(Eleocharis dulcis гэх дулаан орны гүехэн усанд ургадаг, хүнсэнд хэрэглэдэг амтлаг цагаан үндэстэй, олон наст ургамал)

Wi-Fi

Цац-Цав

(IEEE 802.11 жишигт суурилсан утасгүй сүлжээ)