OPPRESSIVE

OPPRESSIVE

ТӨӨНӨСӨН

(маш халуун, таагүй, агааргүй)

OLIGARCHY

СААРАГДАЛ

(улс орон, байгууллага зэргийг цөөн тооны хүмүүс хяналтдаа байлгах нь)

OLIGARCH

СААРАГДАГЧ

(улс орон, байгууллага зэргийг хяналтдаа байлгадаг цөөн тооны хүмүүсийн нэг)

OPTIMAL

ЗОХИРОМЖТОЙ

(хамгийн сайн таарахыг заасан)

OR

ЭСВЭЛ

(өөр боломж байгааг илэрхийлнэ)

OPTIONAL

ДУРАМЖИЙН

(хүсвэл хийж, сонгож болохыг заасан)

ORGANELLE

ЭРХТЭНЦЭР

(амьд эсийн доторх тодорхой үүрэг, үйл ажиллагаатай бүтэц)

OPIUM

ЖИЛБЭ

(нэг төрлийн намуу цэцгээс гаргаж авах мансууруулах бодис)

OFF-LICENCE

ШУУГИУР

(архины дэлгүүр)

ORCHIDACEAE

ЦЭГРЭМТЭН

(тод өнгийн цэцэгтэй, анхилуун үнэртэй олон наст ургамлын овог)