MUGGY

MUGGY

ЗӨГӨН

(халуундуу, чийгтэй, таагүй)

MARATHON

ГОНД

(ойролцоогоор 26 бээрийн хол зайг туулах гүйлт)

MASTER’S STUDY

СОЁГДОХУЙ

(их дээд сургуулийн төгсөлтийн дараах соёгдогчийн зэрэг олгох сургалт)

MASON

ШОЖООН

(чулуу, тоосгоор юм барьдаг хүн)

MOMENT

ХОРОМ

(маш богино хугацаа)

MOBILE PHONE

ГАР УТАС

(цацрас долгионоор ажилладаг үүрэн холбооны утас)

MITOCHONDRION

НИЙТГҮҮР

(дийлэнх эсийн дотор байдаг, амьсгал ба эрчим хүч гаргах хувилахуйн урвалууд нь явагддаг давхар сарьстай эрхтэнцэр)

MAZE

ЭЭДРЭЭ

(төөрүүлэх зорилготойгоор цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэгт байгуулах хана эсвэл бутаар тусгаарлагдаж хоорондоо холбогдсон олон жимүүдийн тогтолцоо)

MYRRH

ГУШУУ

(Commiphora төрөлд багтах намхан, өргөст модноос гаргаж авах бохиг жилий)

MENTOR

СОЁГЧ

(хэн нэгэнд зөвлөж туслах мэдлэг туршлагатай хүн)