IN THE LONG RUN

IN THE LONG RUN

ЯВААНДАА

(ирээдүйд удаан хугацаагаар)

IN THE END

ТӨГСГӨЛДӨӨ

(удаан хугацааны дараа, олон зүйл болж өнгөрсөн хойно)

INTERCHANGE

АВАЛДАА

(ямар нэг зүйлийг, ялангуяа мэдээлэл эсвэл санааг зөрүүлж авах эсвэл хуваалцах үйлдэл)

IRONY

ЕГӨӨДӨЛ

(нөхцөл байдлын бодсоноос тэс өөр, хөгжилтэй эсвэл хачирхалтай тал, шинж, өнцөг гэх мэт)

IRIS

ЦАХИЛДАГ

(Iris төрөлд багтах үзүүртэй урт навч, хөх ягаан эсвэл шар цэцэгтэй ургамал)

INCREASE

ИХСЭХ

(хэмжээ, тоо, утга зэргийн илүү их болох эсвэл болгох)

INSPIRATION

ОНГОД

(хэн нэгэнд ямар нэг зүйлийг харсан эсвэл сонссон даруйд гайхалтай шинэ санаа төрүүлж, урлаж бүтээх хүсэлтэй болгох үйл явц)

INDIGNATION

ЗЭВҮҮЦЭЛ

(шударга бус эсвэл утга учиргүй зүйлээр өдөөгдсөн уурлах, цочирдох мэдрэмж)

INSTITUTION

АЛБАН ГАЗАР

(тодорхой үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага)

INSTITUTE

ХҮРЭЭЛЭН

(ихэвчлэн боловсрол, мэргэжилтэй холбоотой байгууллага)