DOWNPOUR

DOWNPOUR

ААДАР

(ихэвчлэн гэнэт эхлэх усархаг бороо)

DRIVE

ДЭЛБЭГЧ

(аливааг хөдөлгөөнд оруулагч)

DUE DILIGENCE

МАГАДАЛГАА

(худалдаж авахын өмнө хөрөнгө санхүү, ирээдүйн үнэ цэнэ зэргийг нь нэгд нэгэнгүй нягталж шалгах үйл явц)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

БӨӨМИЙН ХҮЧИЛТӨРӨГЧГҮЙ ИЧ ХҮЧИЛ (БХИХ)

(удамшлын мэдээлэл зөөвөрлөн өөрийгөө хувилах чадвартай бөөмийн хүчил)

DOWEL

ЖУУЧИН

(тавилга зэргийн задрах хэсгүүдийг хооронд нь холбох бортголж хэлбэрийн мод, хуванцар, төмөрлөг гэх мэт)

DUE DATE

АНГИДАХ ОГНОО

(төлбөр төлөх эсвэл хүүхэд төрүүлэх он сар өдөр)

DRONE

ДҮНГЭРЭГ

(зайнаас эсвэл тооцоолуураар удирдах нисдэг биет)

DROLLERY

АЛИАЛАЛ

(санаанд оромгүй эсвэл этгээд хошигнол)

DISC JOCKEY (DJ)

ЗЭЭРЭНХИЙ УНААЧ

(дэлээ хөгжмийн бичлэг тоглуулдаг хүн)

DISCRIMINATORY

ЯЛГАВАРТАЙ

(хэн нэгэнтэй бусдаас нь доорд үзэж, шударга бусаар харьцахыг заасан)