AT LONG LAST

AT LONG LAST

СҮҮЛДЭЭ

(удаан хугацааны дараа)

AIRLESS

АГААРГҮЙ

(цэвэр агааргүй, салхигүйн учир таагүй)

ARMY

ЗЭВСЭГЛЭЭ

(хуурай газар дээр байлдахаар зэвсэглэсэн зохион байгуулалттай хүч)

ARBITRATION

ЗААЛХАЙ

(шүүхээс гадуур маргаан таслах үйл явц)

ARBITER

ЗААЛХАЙЧ

(шүүхээс гадуур маргаан таслагч)

A LITTLE BIT

ҮЛ МЭДЭГ

(ялимгүй бага хэмжээгээр зөрүүтэй болохыг заасан)

AMAZON

ХӨХҮЙ

(домогт гардаг эмэгтэй дайчдын нэг)

AFFINITY

НИЙЦЭЛ

(хүн эсвэл юмыг ойлгодог, дуртай байдал)

AMALGAMATE

ДУУРАЛДАХ

(хамтад нь хийсэн өөр өөр зүйлс нэг юм болж хэлбэржих)

AMALGAM

ДУУР

(юмсын холимог, хооронд нь нийлүүлсэн нь)