4D (FOUR-DIMENSIONAL)

4D (FOUR-DIMENSIONAL)

4Х (ДӨРВӨН ХЭМЖЭЭСТ)

(орон зайн хэмжээснүүдээс гадна цаг хугацаа, чигтээл зэргийг дөрөв дэх нь болгож оруулсан ойлголтын тогтолцоог заасан)

3D (THREE-DIMENSIONAL)

3Х (ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ)

(урт, өргөн, өндөр гэсэн гурван хэмжээс бүхий орон зайд хамааралтайг заасан)